IKLAN

Ahad, 12 Februari 2012

Antara Punk, Anarkisme dan IslamOleh: Aditya Abdurrahman 

"Membangun arsitektur ketidakmungkinan" - Pam, Mempersenjatai Imajinasi # 1.
Anarkisme, merupakan sebuah konsep pemikiran yang sering melekat pada sesiapa yang berada dalam komuniti atau sub-culture punk. Menurut sejarahnya, punk muncul kerana adanya penindasan dan ketidakadilan pemerintah Inggeris ketika awal tahun 70-an. Gerakan itu juga ditengarai munculnya band-band seperti Sex Pistols, The Clash, The Damned, dan masih banyak lagi. Sampai akhirnya diikuti dengan muncul gerakan punk gelombang kedua pada awal tahun 80-an di Eropah dan Amerika.Pada gelombang ini, punk muncul dengan pemikiran Anarkisme yang lebih kritis. Kita boleh mengetahuinya dalam sikap dan pemikiran band-band punk seperti Crass, Conflict, Discharge, MDC, Dead Kennedys dan masih banyak lagi.
Namun bukan definisi Anarkisme bentukan media massa yang sedang saya bahas di sini, namun definisi Anarkisme yang diakui oleh para pemikir dan pencetusnya sendiri. Kerana media massa sering mengertikan secara sempit, iaitu: kekerasan adalah anarki, anarki adalah kekerasan. Salah satu pemikir anarkis yang membantah kaitan Anarkisme dengan kekerasan adalah Alexander Berkman, dalam pengantar tulisannya yang berjudul
"What is Communist-Anarchism?": 

"Therefore I must tell you, first of all, what Anarchism is not. 
It is not bombs, disorder, or chaos. 
It is not robbery and murder. 
It is not a war of each against all. 
It is not a return to barbarism or to the wild state of man. 
Anarchism is the very opposite of all that. 
Anarchism means that you should be free; that no one should enslave you, boss you, rob you, or impose upon you. " 

Menurut Rudolph Rocker, seorang pemikir anarkis asal Jerman, dalam bukunya yang berjudul "Anarkisme & Anarko-sindikalisme", anarkisme merupakan arus intelektual, dan falsafah yang menyokong permusnahan monopoli ekonomi kapitalis.Menurutnya, Anarkisme bukanlah idea utopia hasil dari pemikiran imaginatif seseorang, tapi merupakan kesimpulan logik daripada kajian tentang kebobrokan sistem sosial yang ada saat ini (Rocker, 2001: 21).

Dalam versi lain, Arian 13-vokalis band Seringai dan bekas editor Tigasbelas 'zine-pernah menuliskan tentang apa itu anarki dan anarkisme dalam zine buatannya itu. Dia mengutip definisi dalam kamus Webster tentang anarki, di situ dikatakan, bahawa anarki adalah kekosongan pemerintahan, sebuah keadaan ketiadaan undang-undang atau kekacauan politik berhubung dengan kekosongan pemerintahan. 

Dan disitu ditegaskan bahawa anarkisme bukanlah suatu ideologi, namun lebih bererti suatu pergerakan yang menentang hirarki. Iaitu suatu struktur dari pengorganisasian yang mempunyai kuasa, yang mendasari bentuk penguasaan didalamnya.
Jadi ringkasnya, ada satu hal yang jelas ditentang oleh anarkis. Iaitu HIRARKI.

Anarkis sangat membenci satu hal itu. Mereka menganggap bahawa keluruh ketidakadilan yang terjadi didunia ini bermuara pada satu kata itu: hirarki!. Titik. Sehingga seluruh fikiran, tenaga, masa dan usaha mereka memberi tumpuan kepada satu tujuan, iaitu untuk menghapuskan hirarki di muka bumi ini.
Dalam Mempersenjatai Imajinasi # 1 dikatakan;
"Kalau kamu suka sama sekolah, kamu bakalan cinta sama dunia kerja. Kekuasaan yang kejam, sudah disalahgunakan dengan absurd, penguasa yang sangat nikmatin kekuasaannya atas diri kamu direpresentasikan oleh guru dan pensyarah, dan itu semua tidak akan berhenti begitu kamu lulus. Kalau kamu pikir waktu itu kamu kehilangan kebebasan kamu, tunggu aja sampai kamu harus tunduk sama pengurus, tuan tanah, pemilik hotel, pengumpul cukai, pegawai kerajaan, pegawai undang-undang, dan polis .... Dari mana dan gimana mereka semua boleh dapat kekuatan itu? Jawabnya hanya satu: hirarki. "(Sebuah pengantar dalam zine Mempersenjatai Imajinasi # 1, hal.2, Disember 2001)

Dari tulisan tersebut sudah pasti bahawa anarkis menggambarkan kehidupan ini begitu buruk, mencekam, dan sangat-sangat rugi jika kita masih ada dalam kehidupan yang sarat dengan hirarki. Kerana menurut Pam, sang editor zine ini, hirarki adalah sebuah sistem nilai di mana diri kita dinilai dari jumlah orang atau benda lain yang ada di bawah kawalan kita, dan tentang bagaimana kita harus menurut kepada orang yang ada di atas kita atau yang mengawal kita (Pam, 2001: 2).Anarkisme antara takdir dan sunnatullah

Secara manusiawi kita memang sangat membenci setiap ketidakadilan. Sesuatu yang menindas dan zalim terhadap sesama merupakan sesuatu yang memang menyalahi sunnatullah (baca: ketentuan Allah SWT). Jika kita berbicara ketidakadilan, maka sudah dapat dipastikan itu merupakan musuh bersama. Saya bersetuju. Dan saya yakin Anda pun demikian. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah memang Anarkisme merupakan penyelesaian yang tepat dalam menyikapi keadaan itu?Konsep "meniadakan hirarki" atau "melawan hirarki" ala Anarkisme apakah boleh direalisasikan dikehidupan nyata? Lalu apakah setiap ada hirarki selalu ada ketidakadilan? Apakah jika keadilan dalam suatu masyarakat hirarkis itu boleh terlaksana akankah Anarkisme masih relevan untuk diterapkan?

Sebelum membahas hal ini, saya ingin mengutip petikan-petikan yang diungkapkan para pemikir anarkis tentang cita-cita mereka dalam hal ini. Pam sendiri pernah menulis dalam artikelnya berjudul "Anti-hirarki = Anarki, Redefinisi Anarkisme sebagai Pendekatan Personal pada Hidup" seperti ini;

"Berhentilah mikir Anarkisme sebagai 'tatanan masyarakat' yang lain, atau sebagai sistem sosial yang lain. Dari tempat kita berada, di dunia yang sangat penuh sama dominasi dan kawalan, susah bahkan kayaknya tidak akan mungkin untuk ngebayangin hidup tanpa pemerintahan sama sekali, tanpa undang-undang apa-apa atau pemerintahan mana-mana. Nggak heran kalo kemudian Anarkisme jadi tidak pernah dianggap serius sebagai program sosial atau politik yang skalanya gede: tidak ada orang yang ngebayangin gimana dan bakalan seperti apa nantinya, atau tidak cara nerapinnya - bahkan juga mereka sendiri yang ngaku dirinya anarkis ".

Kalimat yang terungkap itu selain bentuk manifestasi sang editor zine itu tentang redefinisi yang sudah dia buat, sekaligus sebagai bentuk pendedahan atas ketidakyakinan dia bahawa konsep anarkisme mampu menjadi penyelesaian untuk permasalahan yang dihadapi dalam masyarakat. Mengapa dia pesimis Anarkisme diterapkan disuatu masyarakat yang luas?Ternyata hal itu sendiri juga dirasakan oleh Rudolph Rocker sendiri. Dia berkata:

"Anarki dapat pula bererti sebuah lingkungan utopia yang terdiri dari individu-individu yang tidak mempunyai pemerintahan dan menikmati kebebasan mutlak".

Petikan-petikan tersebut merupakan satu kenyataan bahawa mewujudkan masyarakat tanpa hirarki adalah sekadar mimpi saja (utopia). Tidak akan pernah wujud. Alias ​​sangat-sangat tidak mungkin. Kerana mereka sebenarnya mengerti bahawa adanya hirarki di kehidupan sosial merupakan suatu kemestian. Namun kerana falsafah anarkisme harus jauh dari konsep ke-Tuhanan, maka tidak ada istilah "takdir" dan "Sunnatullah" dalam kamus mereka. Kerana kalau sampai konsep takdir ini masuk dalam wilayah pemikiran ini sudah jelas hal itu akan menghalang bahkan sampai memberhentikan perjuangan mereka. Semua akan stop sampai disini. Dan semua 'menyerah' pada takdir.

Sesungguhnya, andaikata manusia mahu beriman pada Al-Qur'an, seluruh jawapan bagi seluruh permasalahan hidup sudah sedia solusinya. Terlebih masalah sosial kemasyarakatan. Sangat banyak ayat dalam Al-Qur'an dan Hadis yang memberikan penyelesaian logik dan terbukti berjaya diterapkan dimasa lalu.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, pengembangan yang dilakukan untuk memperluaskan wilayah selalu bermotif "pembebasan", kerana latar belakang daerah-daerah tersebut sedang dalam keadaan ditindas oleh penguasa Eropah yang zalim. Bahkan masyarakat di suatu kawasan yang direbut oleh pemerintahan Islam ketika itu justru menunjukkan kerelaannya, kerana Islam menawarkan konsep masyarakat yang lebih adil. Pada tempoh Daulat Umayyah (661-750M), di bawah pemerintahan Khalifah Al Walid Bin Abdul Malik, Islam melakukan pengembangan ke Eropah.

Dalam buku "Jejak Kegemilangan Umat Islam Dalam Pentas Sejarah Dunia" sebagai berikut: Budi Suherdiman menjelaskan, ketika Islam datang ke Eropah, justeru disambut penduduknya, tanpa terjadi anarkis;

"Sepanyol menjadi sasaran pengembangan selanjutnya. Ibu kota Sepanyol, Cordova, dengan cepatnya dapat dikuasai. Menyusul selepas itu kota-kota lain seperti Sevi'e, Elvira dan Toledo yang dijadikan ibu kota Sepanyol yang baru setelah jatuhnya Cordova. Pasukan Islam memperoleh kemenangan dengan mudah kerana mendapat sokongan dari rakyat tempatan yang sejak lama menderita akibat kekejaman penguasa. "

Peradaban Islam dapat berdiri berabad-abad kerana menerapkan nilai-nilai Qur'ani. Dan sudah dapat dipastikan keruntuhannya juga disebabkan kerana jauhnya umat Islam dari nilai-nilai tersebut. Ibn Khaldun, seorang ulama yang ahli dalam masalah sosial kemasyarakatan juga menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul "al-Muqaddimah" bahawa jatuhnya sebuah negara utamanya disebabkan oleh kezaliman dan kezaliman penguasa. Hal tersebut disokong kuat oleh penjelasan Henri Salehudin dalam tulisan beliau berjudul "Moral dan Tamadun Menurut Ibnu Khaldun" bahawa perbuatan fasik (maksiat besar) yang dilakukan oleh individu masyarakat tidak akan langsung menyebabkan hancurnya peradaban, jika dibandingkan dengan perbuatan kezaliman yang dilakukan penguasa.

Memang adakalanya perbuatan maksiat besar boleh menyebabkan runtuhnya peradaban jika pelakunya adalah penguasa negara yang tidak terjamah undang-undang. Hal ini bererti bahawa dalam Islam menegaskan jika ada seorang penguasa berbuat zalim, dan jauh dari nilai-nilai Qur'ani, maka sudah dapat dipastikan akan menimbulkan kehancuran dalam pemerintahannya.
Islam dan Keadilan

Selain itu, berbicara soal kata "adil", seharusnya Islam lebih berhak untuk mendefinisikannya. Saya berpendapat demikian kerana asal-usul kata "adil" tersebut berasal dari Islam yang mempunyai makna khusus. Dan itu hanya boleh difahami dengan tepat jika dirujuk menurut worldview Islam. "Adil" merupakan istilah yang khas yang terdapat dalam banyak sekali ayat dalam Al-Quran. Salah satu contoh sahaja dalam Surat An-Nahl: 90, Allah swt berfirman: 

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. "(QS. An-Nahl: 90).

Prof. Hamka dalam tafsirnya yang tersohor, Al-Azhar, menjelaskan makna adil dalam ayat tersebut yakni "menimbang yang sama berat, menyalahkan yang salah dan membenarkan yang benar, mengembalikan hak kepada yang empunya dan jangan berlaku zalim, aniaya." Lawan dari adil adalah zalim. Yang artinya memungkiri kebenaran kerana hendak mencari keuntungan bagi diri sendiri; mempertahankan perbuatan yang salah, sebab yang bersalah itu ialah kawan atau keluarga sendiri. Maka benang merahnya, menurut Hamka, selama keadilan itu masih ada di masyarakat, pergaulan hidup hidup manusia, maka selama itu pula pergaulan akan aman sentosa, timbul amanat dan percaya-mempercayai.

Adil dalam Islam bukan "sama rata, sama rasa". Menurut Dr. Adian Husaini, konsep adil itu adalah konsep khas Islam, jadi seharusnya difahami dalam perspektif worldview Islam pula. Jika ini dimaknai menurut worldview Barat, maka akan berubahlah maknanya. Seperti contohnya konsep keadilan atau kesamarataan gender menurut Barat. Konsep ini menggugat pandangan Islam yang mereka tuduh diskriminasi antara laki-laki dan perempuan dalam hal aqiqoh, waris, imam solat, dan lain sebagainya. Mengapa begitu? kerana konsep keadilan yang Barat anut bukan pada konsep keadilan menurut worldview Islam. Dan semua itu sukar untuk difahami jika sejak awal dalam hati seseorang memang tidak ada iman sedikitpun.

Seorang ulama Al Ikhwan al Muslimun, Syed Qutb, pernah membahas tentang penyelesaian Islam dalam menghadapi ketidakadilan sosial dalam masyarakat. Hal itu dia beberkan dalam tafsirnya yang terkenal, Fii Zhilalil Quran yang beliau tulis ketika bertahun-tahun dia dipenjara oleh pemerintah Mesir yang zalim dan korup. Bahkan dalam bukunya berjudul Al-'Adalah al-Ijtima'iyyah fi al-Islam (Keadilan Sosial dalam Islam), Sayyid Quthb tidak menafsirkan Islam sebagai sistem nilai moral yang usang. Malah justeru Islam adalah kekuatan sosial dan politik yang sangat aplikatif (konkrit) direalitas nyata. Di sini Quthb membantah pemikiran Ali Abd al-Raziq dan Taha Hussein yang sekular. Kerana kedua-duanya pernah menyatakan bahawa Islam dan politik itu tidak ada kecocokannya. Sayyid Quthb menyatakan bahawa tidak adanya alasan yang logik untuk memisahkan Islam dari urusan sosial kemasyarakatan dan politik.

Seorang Pensyarah UIN Bandung, Taufiq Rahman, juga pernah membahas ini dalam suatu tulisan khusus tentang "Sayyid Quthb, Keadilan Sosial dan Islam sebagai Penyelesaian". Menurutnya, Quthb memberikan resep yang telah dijalani oleh Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, iaitu membentuk jama'ah kecil yang komited kepada Islam dalam segala aspek kehidupannya, melakukan pemisahan emosional ('uzla shu'uriyya), kemudian membentuk generasi Qur'ani, dan selanjutnya menyiapkan susunan hukum sosial atau membina masyarakat. Semua itu dijelaskan Sayyid Quthb dalam karya fenomenalnya, Ma'alim fi al-Tariq.

Taufiq Rahman juga menjelaskan dalam tulisannya tentang teori Sayyid Quthb tersebut: 

"Pemikirannya tentang keadilan sosial dalam Islam hampir murni dari kritik. Ini kerana Quthb menyajikan bahawa untuk sebuah himbauan moral, Islam pun mempunyai dasar-dasar etika tentang keadilan sosial. Bukannya kritik yang ada, bahkan peniruan atas atau penghampiran dengan teori Qutb yang kemudian muncul. Semua buku atau artikel yang ada tentang keadilan sosial dalam Islam adalah lebih kurang sama dengan apa yang ditulis Qutb. Hamid Algar menyebut bahawa setelah buku Sayyid Quthb ini (1949) muncul buku senada dari Syria iaitu Ishtirakiyyat al-Islam (Sosialisme Islam) (1951) oleh Mustafa al-Siba'i, Keadilan Sosial dalam Islam (1951) oleh Hamka dari Indonesia, dan Iqtisaduna (Ekonomi Kita) oleh Ayatullah Muhammad Baqir al-Sadr dari Iran. "

Penyelesaian ini sudah terbukti berjaya diterapkan. Bukan hanya impian atau utopia belaka. Memperjuangkannya pun lebih memberikan harapan yang kuat dalam hati bahawa konsep ini akan wujud dikemudian hari di dalam kehidupan bermasyarakat kita. Jadi ini sama dengan membina seni bina yang sangat memungkinkan untuk dibina. 

Suatu keadilan sosial dalam masyarakat. Tanpa harus menafikan Sunnatullah adanya hirarki sosial di dalam masyarakat itu. Agar perjuangan kita mewujudkan masyarakat yang lebih baik itu semakin jelas gambarannya. Bukan hanya diangan-angan seperti impian kaum anarkis yang sering dipuja-puja oleh penganut punk. Kerana sudah dapat dipastikan bahawa kelak mereka akan berhenti kelelahan, kerana usaha yang dilakukan telah mengurangkan tenaga, fikiran, dana dan waktu. Padahal hasilnya sudah mereka akui sendiri, bahawa hal itu merupakan ketidakmungkinan YANG PASTI. Wallahu a'lam. *

Penulis adalah pensyarah ilmu komunikasi dan editor Sa'i zine 


Tiada ulasan:

Catat Ulasan

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Jom Daftar Tambah Visitors

Free advertising

Entri Mereka Juga Menarik

Geng Baik